आपसात समझोता घडवून आणणे सर्वोत्कृष्ट दान आहे

आपसात समझोता घडवून आणणे सर्वोत्कृष्ट दान आहे. [अल्लाह चे अंतिम पैगंबर मुहम्मद ﷺ]

आपसात समझोता घडवून आणणे सर्वोत्कृष्ट दान आहे.

   [अल्लाह चे अंतिम पैगंबर मुहम्मद ﷺ]