Khazana

Tumhare Paas jo kuch hai sab Khatm hone wala hai [Surah An-Nahl 61:96]

Tumhare Paas jo kuch hai sab Khatm hone wala hai   [Surah An-Nahl 61:96]