Jabtak koi banda in 4 baaton par imaannaa laye, to woh Momin nahi ho sakta...

Nabi-e-kareem (Salallahu Alaihi Wasallam)ne farmaya
jabtak koi banda in 4 baaton par imaan
naa laye, to woh Momin nahi ho sakta

(1) Gawahi de ke Allah ke alawa koi ibadat ke layaq nahi,
(2) Main (Muhammad) Allah ka Rasool hu, aur
mujhe haq ke saath bheja hai.
(3) Marne aur dobara Zinda hone ka yakin rakhe.
(4) Taqdeer par Imaan laye.

(Jami' at-Tirmizi; Kitab Al Qadr 2145)


Post a Comment

Previous Post Next Post