Islam tumhe aadesh deta hai ke tum logo ke sath insa karo

Islam tumhe aadesh deta hai ke