Islam ki ek Visheshta yah bhi hai ke isne Mardo ko apni biwiyo ke sath ...

Islam ki ek Visheshta yah bhi hai ke isne Mardo ko apni biwiyo ke sath acche rehne sahan, bartaw ka aadesh diya...

Islam ki ek Visheshta yeh bhi hai ke isne Mardo ko apni biwiyo ke sath acche rehne sahan, bartaw ka aadesh diya...