۞ Hadees: Jis ne humare is deen me koi nayi cheez ijad ki jo isme nahi hai to woh baatil hai...


۞ Hadees: Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:
"Jis ne humare is deen me koi nayi cheez ijad ki jo isme nahi hai to woh baatil hai."
 [Sahih Muslim: 1718]